Items

Id Title Rus Title Rom Title Eng Content Rus Content Rom Content Eng Category Actions
Ресторан  Restaurant  Restaurant 

Ул.I.Popuşoi № 1
Площадь земельного участка - 253.0 кв. м
Площадь застройки - 153.0 кв. м
Общая площадь здания - 666.9 кв. м
Строительный объем - 1836.0 куб. м

 

 

Str.I.Popuşoi nr.1
Suprafaţa teren - 253.0 m.p
Aria construcţiei -  153.0 m.p
Aria totala a construcţiei - 666.9 m.p
Volumul cladirii - 1836.0 m.c

 

I.Popuşoi street nr.1
Land area - 253.0 sq.m
Construction area - 153.0 sq.m
The total area of the building - 666.9 sq.m
Building volume - 1836.0 c.m

 

 
3 View Edit Delete
73  Ревстарация на Александру Чел Бун 40  Restauratie de pe Alexandru Cel Bun 40  Restauration on Alexandru Cel Bun        12 View Edit Delete
66  Концепты Многофункционального Магазина  Concept Magazin Multifuncțional  Multifunctional Store Concept 

Концепция многофункционального магазина

 

Conceptul magazin multifuncțional

 

Concept of a multifunctional store

 
11 View Edit Delete
67  Концепцт Супермаркет  Concept Supermarket  Supermarket Concept 

Концепцт Супермаркет в Страшенах

 

Concept Supermarket in Straseni

 

Concept of a supermarket in Straseni City

 
11 View Edit Delete
74  Концепция Жилой Комплекс  Concept Complex de Apartamente  Concept of an Apartment Complex 

Концепция  Жилой Комплекс в Яловенах

 

Concept Complex de Apartamente in Ialoveni

 

Concept of an Apartment Complex in Ialoveni City

 
11 View Edit Delete
69  Концепция Строительного Магазина  Concept Magazin de Constructie  Construction Store Concept 

Концепция Строительного Магазина

 

Concept Magazin de Constructie

 

Construction Store Concept

 
11 View Edit Delete
70  Концепция Магазина в Чимишлии  Concept Magazin in Cimisliea  Concept of a Store in Cimislia 

Концепция Магазина в Чимишлии

 

Concept Magazin in Cimisliea

 

Concept of a Store in Cimislia

 
11 View Edit Delete
71  Концепция ресторана в Чимишлии  Concept de Restaurant în Cimișlia  Restaurant Concept in Cimislia City        11 View Edit Delete
42  Многоквартирныи жилои дом  Casa de locuit multifamiliala  Multifamily dwelling house 

Ул,Ренаштерии 6б

Площадь  участка - 0.045 га
Площадь застройки - 105,8 кв. м
Общая площадь здания - 217,7 кв. м
Строительный объем - 860,0 куб. м


 

Stradela.I Renasterii 6b
Suprafaţa teren -
0.1449 ha
Aria construcţiei -  
196.17 m.p
Aria totala a construcţiei -
602.2 m.p
Volumul cladirii -
3465.67 m.c

 

Stradela.I Renasterii 6b street
Land area -
0.1449 ha
Construction area -
196.17 sq.m
The total area of the building -
602.2 sq.m
Building volume -
3465.67 c.m

 
2 View Edit Delete
40  Ул,Штефан чел Маре, Чимишлия  Amenajarea bulevardului Stefan cel Mare or.Cimislia  Fitting boulevard of Cimislia city 


Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 

Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people

 
4 View Edit Delete
Медиа-центр   Centru Media   Media center 

  Ул. Дечебал № 18/1
Площадь  участка - 0.08 га
Площадь застройки - 340.0 кв. м
Общая площадь здания - 875.0 кв. м
Строительный объем - 4182.0 куб. м

 

 Str.Decebal nr.18/1
Suprafaţa teren - 0.08 ha
Aria construcţiei -   340.0 m.p
Aria totala a construcţiei - 875.0 m.p
Volumul cladirii - 4182.0 m.c

 

 Decebal street nr.18/1
Land area - 0.08 ha 
Construction area - 340.0 sq.m
The total area of the building - 875.0 sq.m
Building volume - 4182.0 c.m

 
3 View Edit Delete
Фитнес центр  Centru fitnes  Fitness center 

Ул.Н.Йорга № 17
Площадь  участка - 0.1374 га
Площадь застройки - 204.3 кв. м
Общая площадь здания - 660.0 кв. м
Строительный объем - 2043.0 куб. м

 

Str.N.Iorga nr.17
Suprafaţa teren - 0.1374 ha
Aria construcţiei -   204.3 m.p
Aria totala a construcţiei - 660.0 m.p
Volumul cladirii - 2043.0 m.c

 

N.Iorga street nr.17
Land area - 0.1374 ha
Construction area - 204.3 sq.m
The total area of the building - 660.0 sq.m
Building volume - 2043.0 c.m

 
3 View Edit Delete
Клуб Ирен и магазин  Club Iren și magazin  Club Iren and store 

  Ул.Котовскии № 11
Площадь  участка - 0.041 га
Площадь застройки - 147.8 кв. м
Общая площадь здания - 261.0 кв. м
Строительный объем - 1226.0 куб. м

 

 Str.Cotovschii nr.11
Suprafaţa teren - 0.041 ha
Aria construcţiei -   147.8 m.p
Aria totala a construcţiei - 261.0 m.p
Volumul cladirii - 1226.0 m.c

 

 

 

 

  Cotovschii street nr.11
Land area - 0.041 ha 
Construction area - 147.8 sq.m
The total area of the building - 1 261.0 sq.m
Building volume - 1226.0 c.m

 

 
3 View Edit Delete
Бар и магазин  Bar și magazin  Bar and shop 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 
Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor
 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people

 
3 View Edit Delete
Административное здание'' Зеленый дом''  Bloc administrativ ''Casa verde''  Administrative building'' green house'' 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей.

 

Monumentele arhitecturale sunt adesea percepute ca simboluri culturale sau politice, reprezentind o operă de artă. Civilizatiile istorice sunt cunoscute prin realizările lor arhitecturale. Astfel obiectele arhitecturale reprezinta cultura societatii derejind totodata procesele vitale. Cu toate acestea, obiectele arhitecturale sunt create în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people.

 
3 View Edit Delete
Коммерческий центр  Centru comercial  Commercial center 

  Ул.С.Великого № 107/1
Площадь  участка - 2.01 га
Площадь застройки - 404.2 кв. м
Общая площадь здания - 1212.8 кв. м
Строительный объем - 4365.3 куб. м

 

  Str.Stefan cel Mare nr.107/1
Suprafaţa teren - 2.01 ha
Aria construcţiei -   404.2 m.p
Aria totala a construcţiei - 1212.8 m.p
Volumul cladirii - 4365.3 m.c

 

  Stefan cel Mare street nr.107/1
Land area - 2.01 ha
Construction area - 404.2 sq.m
The total area of the building - 1212.8 sq.m
Building volume - 4365.3 c.m

 
3 View Edit Delete
10  Магазин мебели с производственным отделом  Salon de mobila cu secție de producere  Shop for furniture with production department 

  Ул.Ш.Великого № 65
Площадь  участка - 0.363 га
Площадь застройки - 929.3 кв. м
Общая площадь здания - 3716.0 кв. м
Строительный объем - 11148.0 куб. м

 

   Str.Stefan cel Mare nr.65
Suprafaţa teren -  0.363  ha
Aria construcţiei -   929.3 m.p
Aria totala a construcţiei - 3716.0 m.p
Volumul cladirii - 11148.0 m.c

 

   Stefan cel Mare street nr.65
Land area - 0.363 ha
Construction area - 929.3 sq.m
The total area of the building - 3716.0 sq.m
Building volume - 11148.0 c.m

 
3 View Edit Delete
51  Плавательный бассейн  Bazin de inot  Swimming pool 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 

Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people

 

 
3 View Edit Delete
Продуктовый   Magazin alimentar  Grocery 

  Ул.ВюАлександри № 120
Площадь  участка - 0.0812 га
Площадь застройки - 100,0 кв. м
Общая площадь здания - 64.7 кв. м
Строительный объем - 459.3 куб. м

 

   Str.Vasile Alecsandri  nr.120
Suprafaţa teren -  0.0812  ha
Aria construcţiei -   100.0 m.p
Aria totala a construcţiei - 64.7 m.p
Volumul cladirii - 459.3 m.c

 

   Vasile Alecsandri street nr.120
Land area - 0.0812 ha
Construction area - 100.0 sq.m
The total area of the building - 64.7 sq.m
Building volume - 459.3 c.m

 
3 View Edit Delete
Ресторан  Restaurant  Restaurant 

Ул.Етравелан
Площадь земельного участка - 3984,0 кв. м
Площадь застройки - 352,2 кв. м
Общая площадь здания - 728,1 кв. м
Строительный объем - 3478,3 куб. м

 

Str.Extravelan
Suprafaţa teren - 3984,0 m.p
Aria construcţiei -  352,2 m.p
Aria totala a construcţiei - 728,1 m.p
Volumul cladirii - 3478,3 m.c

 

Extravelan street
Land area - 3984,0 sq.m
Construction area - 352,2 sq.m
The total area of the building - 728,1 sq.m
Building volume - 3478,3 c.m

 
3 View Edit Delete
60  Ресторан 2  Restaurant 2  Restaurant 2 

Ул. Сфынта Мария № 22
г. Чимишлия
Площадь  участка - 0.053 га
Площадь застройки - 446.9 кв.м
Общая площадь здания - 718.8 кв.м
Строительный объем - 4132.2 куб.м

 

Str. Sfînta Maria nr.22
or. Cimislia
Suprafaţa teren - 0.053 ha
Aria construcţiei - 446.9 m.p
Aria totala a construcţiei - 718.8 m.p 
Volumul cladirii - 4132.2 m.c

 

22 Sfinta Maria str.
City of Cimislia
Land area - 0.053 ha 
Construction area - 446.9 sq.m
Total area of the building - 718.8 sq.m
Building volume - 4132.2 c.m

 
3 View Edit Delete
61  Магазин  Magazin  Store 

Ул. Барбу Лаутару
Площадь  участка - 0.023 га
Общая площадь здания - 65.54 кв.м
Площадь застройки - 46 кв.м
Строительный объем - 126 куб.м 

Str. Barbu Lautaru
Suprafaţa teren - 0.023 ha
Aria construcţiei - 65.54 m.p
Aria totala a construcţiei - 42 m.p 
Volumul cladirii - 126 m.c


 

Barbu Lautaru str.
Land area - 0.023 ha 
Construction area - 65.54 sq.m
Total area of the building - 42 sq.m
Building volume - 126 c.m 
3 View Edit Delete
62  Коммерческий центр 2  Centru Comercial 2  Commercial Center 2 

Ул. Барбу Лаутару
Площадь  участка - 0.019 га
Площадь застройки - 190 кв.м
Общая площадь здания - 234 кв.м
Строительный объем - 1570 куб.м

 

Str. Barbu Lautaru
Suprafaţa teren - 0.019 ha
Aria construcţiei - 190 m.p
Aria totala a construcţiei - 234 m.p 
Volumul cladirii - 1570 m.c

 

Barbu Lautaru str.
Land area - 0.019 ha 
Construction area - 190 sq.m
Total area of the building - 234 sq.m
Building volume - 1570 c.m

 
3 View Edit Delete
65  Коммерческий Центр 3  Centru Comercial 3  Commercial Center 3 

Ул.Стефана Великого № 68
Город Страшены
Площадь  участка - 0.045 га
Площадь застройки - 366 кв. м
Общая площадь здания - 664.55 кв. м
Строительный объем - 1427.4 куб. м

 

Str.Stefan cel Mare nr.68
Orasul Strășeni 
Suprafaţa teren - 0.045 ha
Aria construcţiei -   366 m.p
Aria totala a construcţiei - 664.55 m.p
Volumul cladirii - 1427.4 m.c

 

 

Stefan cel Mare street nr.68
Straseni City
Land area - 0.045 ha 
Construction area - 366 sq.m
The total area of the building - 664.55 sq.m
Building volume - 1427.4 c.m

 

 

 
3 View Edit Delete
79  Mагазин  Magazin Mixt  Grocery Store 

Mагазин

С. Сирец, г. Страшены

Площадь  участка - 0.022 га

Площадь застройки - 125.3 кв.м

Строительный объем - 680 куб.м

 

 

Magazin Mixt

S. Sireti r. Straseni

Suprafaţa teren - 0.022 ha

Aria construcţiei - 125.3 m.p

Volumul cladirii - 680 m.c

 

Magazin Mixt

Village Sireti, Straseni City

Land area - 0.022 ha 

Construction area - 125.3 sq.m

Building volume - 680 c.m

 
3 View Edit Delete
80  Mагазин 2  Magazin Mixt 2  Grocery Store 2 

Mагазин

С. Зубрешть, г. Страшены

Площадь  участка - 0.012 га

Площадь застройки - 89.7 кв.м

Строительный объем - 276 куб.м

 

Magazin Mixt

S. Zubresti r. Straseni

Suprafaţa teren - 0.012 ha

Aria construcţiei - 89.7 m.p

Volumul cladirii - 276 m.c

 

Magazin Mixt

Village Zubresti, Straseni City

Land area - 0.012 ha 

Construction area - 89.7 sq.m

Building volume - 276 c.m

 
3 View Edit Delete
30  Жилой комплекс ''Николае Тестемицану''  Complex rezidențial ''Nicolae Testemițanu''  Residential complex ''Nicolae Testemitanu'' 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей.

 

Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people.

 
2 View Edit Delete
12  Жилой дом  Bloc locativ  Apartment building 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 

Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people

 
2 View Edit Delete
13  Жилые дома  Case cuplate  Residential houses 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 

Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people

 
2 View Edit Delete
14  Отель 5 звезд  Hotel 5 Stele  Hotel 5 Stars 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 

Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people

 
2 View Edit Delete
59  Жилые дома 2  Case cuplate 2  Residential houses 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 

Monumentele arhitecturale sunt adesea percepute ca simboluri culturale sau politice, reprezentind o operă de artă. Civilizatiile istorice sunt cunoscute prin realizările lor arhitecturale. Astfel obiectele arhitecturale reprezinta cultura societatii derejind totodata procesele vitale. Cu toate acestea, obiectele arhitecturale sunt create în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people.

 
2 View Edit Delete
81  Многоквартирныи жилои дом  Casa de locuit multifamiliala 2  Multifamily Dwelling House 

Многоквартирный дом 

П +4 Е + М

Г. Яловень 

Ул. Красеску В. 5/2.

 

Bloc Locativ 

P+4E+M

Or. Ialoveni

Str. V Crasescu 5/2.

 

Multifamily Dwelling House

GF+4F+A

Ialoveni City

5/2 V Crasescu Str.

 
2 View Edit Delete
15  Промышленные здания.ул.Петрикань  Depozit.str.Petricani  Deposit.Petricani street 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 

Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people

 
4 View Edit Delete
31  Реконструкция парка ''Долина Роз''  Parcul ''Valea Trandafirilor'' reconstrucţie a zonei sportive  'Valea Trandafirilor'' park reconstruction of sport area 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 

Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people

 
4 View Edit Delete
32  Реконструкция центрального парка гор.Чимишлия  Reconstrucția parcului central or.Cimișlia  Rebuilding central park Cimislia city 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 

Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people

 
4 View Edit Delete
50  Дизайн интерьера  Dizain Interior  Interior Design 

Перепланировка существующиe  квартиры   в гор. Чимишлия,ул.М.Еминеску 44

Идея: Колца Александр

Дизайнер:
Пинков Александр

 


 

Replanificarea apartamentului existent in or.Cimislia str.M.Eminescu nr.44

Idee:Colta Alexandru

Designer:Pincov Alexandr

 

Design Interior of apartment on str.M.Eminescu 44,Cimislia town

Idea: Colta Alexandru

Designer: Pincov Alexandr

 
10 View Edit Delete
76  Мобиас Банк Вход Главного Управление   Mobias Bank Intrarea Filiala Centrala  Mobias Bank Headquarters Entrance        10 View Edit Delete
83  Изменения у Гостиницы "Жоль Алон"  Modificari la Hotelul "Jolly Alon"  Remodeling Jolly Alon Hotel 

Изменения у Гостиницы "Жоль Алон"

 

Modificari la Hotelul "Jolly Alon"

 

Remodeling Jolly Alon Hotel

 
3 View Edit Delete
82  Кафе-Бар "Крычма"   Cafe-Bar "Crismea"  Cafe-Bar "Crismea" 

Кафе-Бар "Крычма" 

г. Басарабяска

 

Cafe-Bar "Crismea"

or. Basarabeasca

 

Cafe-Bar "Crismea"

Basarabeasca City

 
3 View Edit Delete
84  Авто Мойка  Spalatorie Auto  Car Washing 

Авто Мойка

Ул. Четатя Албэ  нр. 44

г. Чимишлия

Поверхность участка - 535 м2

Общая площадь - 170 м2


 

Spalatorie Auto

str. Cetatea alba  nr. 44

or. Cimislia

Suprafata Lotului - 535 m2

Aria Construita - 170 m2 

Car Washing

Cetatea Alba str. nr. 44

Cimislia City

Land Area - 535 m2

Construction Area - 170 m2


 
3 View Edit Delete
48  Частныи дом 00  Casa de locuit 00  Private house 00 

Улю С.Лазо № 39
Площадь  участка -
0.057 га
Площадь застройки -
228.3 кв. м
Общая площадь здания - 
203.5 кв. м
Строительный объем -
1072.0 куб. м

 

 Str.S.Lazo nr.39
Suprafaţa teren -
0.057 ha
Aria construcţiei -  
228.3 m.p
Aria totala a construcţiei -
203.5 m.p
Volumul cladirii -
1072.0 m.c

 

S.Lazo street nr.39
Land area - 0.057 ha
Construction area - 228.3 sq.m
The total area of the building - 203.5 sq.m
Building volume - 1072.0 c.m

 
5 View Edit Delete
43  Частныи дом 01  Casa de locuit 01  Private house 01 

УлюКаллимаки № 8
Площадь  участка -
0.06 га
Площадь застройки -
196.5 кв. м
Общая площадь здания -
373.85 кв. м
Строительный объем -
1591.65 куб. м

 

 Str.Callimachi nr.8
Suprafaţa teren -
0.06 ha
Aria construcţiei -  
196.5 m.p
Aria totala a construcţiei -
373.85 m.p
Volumul cladirii -
1591.65 m.c

 

Callimachi street nr.8
Land area - 0.06 ha
Construction area - 196.5 sq.m
The total area of the building - 373.85 sq.m
Building volume - 1591.65 c.m

 
5 View Edit Delete
49  Частный дом 02  Casă particulară 02  Private house 02 

Сл.Дынчени

Площадь  участка - 0.062 га
Площадь застройки -
83.0 кв. м
Общая площадь здания -
148.37 кв. м
Строительный объем -
650,0 куб. м

  

Sat.Dinceni
Suprafaţa teren -
0.062 ha
Aria construcţiei -  
83.0 m.p
Aria totala a construcţiei -
148.37 m.p
Volumul cladirii -
650,0 m.c

 

Village.Dinceni
Land area - 0.072 ha
Construction area -
204,3 sq.m
The total area of the building -
163,72 sq.m
Building volume -
2043,0 c.m

 
5 View Edit Delete
39  Частный дом 1  Casă particulară 1  Private house 1 

Ул.И. Бодиштяну № 8
Площадь  участка - 0.06 га
Площадь застройки - 127.0 кв. м
Общая площадь здания - 167.15 кв. м
Строительный объем - 939.8 куб. м

 

 Str.I.Bodeşteanu nr.8
Suprafaţa teren - 0.06 ha
Aria construcţiei -   127.0 m.p
Aria totala a construcţiei - 167.15 m.p
Volumul cladirii - 939.8 m.c

 

I.Bodesteanu street nr.8
Land area - 0.06 ha
Construction area - 127.0 sq.m
The total area of the building - 167.15 sq.m
Building volume - 939.8 c.m

 
5 View Edit Delete
34  Частный дом 2  Casă particulară 2  Private house 2 

 Ул.М. Еминеску № 27
Площадь  участка - 0.06 га
Площадь застройки - 117.0 кв. м
Общая площадь здания - 171.63 кв. м
Строительный объем - 842.4 куб. м

 

 Str.M.Eminescu nr.27
Suprafaţa teren - 0.06 ha
Aria construcţiei -   117.0 m.p
Aria totala a construcţiei - 171.63 m.p
Volumul cladirii - 842.4 m.c

 

  M.Eminescu street nr.27
Land area - 0.06 ha
Construction area - 117.0 sq.m
The total area of the building - 171.63 sq.m
Building volume - 842.4 c.m

 
5 View Edit Delete
16  Частный дом 3  Casă particulară 3  Private house 3 

Ул.Рарештии № 6
Площадь  участка - 0.06 га
Площадь застройки -
151,8 кв. м
Общая площадь здания -
179,9 кв. м
Строительный объем -
1072,0 куб. м

 

 Str.Rarestii nr.6
Suprafaţa teren - 0.05 ha
Aria construcţiei -  
151,8 m.p
Aria totala a construcţiei -
179,9 m.p
Volumul cladirii -
1072,0 m.c

 

Rarestii street nr.6
Land area - 0.05 ha
Construction area - 151,8 sq.m
The total area of the building - 179,9 sq.m
Building volume - 1072,0 c.m

 
5 View Edit Delete
17  Частный дом 4  Casă particulară 4  Private house 4 

Ул.Дорога Бачиои
Площадь  участка - 0.045 га
Площадь застройки - 105,8 кв. м
Общая площадь здания - 217,7 кв. м
Строительный объем - 860,0 куб. м

 

 Str.Drumul Bacioiului
Suprafaţa teren -
0.045 ha
Aria construcţiei -  
105,8 m.p
Aria totala a construcţiei -
217,7 m.p
Volumul cladirii -
860,0 m.c

 

Bacioi street
Land area - 0.045 ha
Construction area -
105,8 sq.m
The total area of the building -
217,7 sq.m
Building volume -
860,0 c.m

 
5 View Edit Delete
35  Частный дом 5  Casă particulară 5  Private house 5 

Ул.К,Стамати№ 7
Площадь  участка - 0.072 га
Площадь застройки - 204,3 кв. м
Общая площадь здания - 163,72 кв. м
Строительный объем - 2043,0 куб. м

 

 Str.C.Stamati nr.7
Suprafaţa teren -
0.072 ha
Aria construcţiei -  
204,3 m.p
Aria totala a construcţiei -
163,72 m.p
Volumul cladirii -
2043,0 m.c

 

C.Stamati street nr.7
Land area - 0.072 ha
Construction area -
204,3 sq.m
The total area of the building -
163,72 sq.m
Building volume -
2043,0 c.m

 
5 View Edit Delete
36  Частный дом 6  Casă particulară 6  Private house 6 

 Ул.III Плопилор № 7
Площадь  участка - 0.06 га
Площадь застройки - 134.90 кв. м
Общая площадь здания - 144,00 кв. м
Строительный объем - 971,49 куб. м

 

 Str.la III Plopilor nr.7
Suprafaţa teren - 0.06 ha
Aria construcţiei -   134.90 m.p
Aria totala a construcţiei - 144,00 m.p
Volumul cladirii - 971,49 m.c

 

III Plopilor street nr.7
Land area - 0.06 ha
Construction area - 134.90sq.m
The total area of the building - 144,00 sq.m
Building volume - 971,49 c.m

 
5 View Edit Delete
26  Частный дом 7  Casă particulară 7  Private house 7 

Ул.С,Лазо № 16
Площадь  участка -
0.2152 га
Площадь застройки -
207,9 кв. м
Общая площадь здания -
166,94 кв. м
Строительный объем -
1288,9 куб. м

 

 Str.S.Lazo nr.16
Suprafaţa teren -
0.2152 ha
Aria construcţiei -  
207,9 m.p
Aria totala a construcţiei -
166,94 m.p
Volumul cladirii - 
1288,9 m.c

 

S.Lazo street nr.16
Land area - 0.2152 ha
Construction area - 207,9 sq.m
The total area of the building - 166,94 sq.m
Building volume - 1288,9 c.m

 
5 View Edit Delete
18  Частный дом 8  Casă particulară 8  Private house 8 

Ул.Патрия № 6/1
Площадь  участка -
0.09 га
Площадь застройки -
114.7 кв. м
Общая площадь здания -
184.4 кв. м
Строительный объем -
782.3 куб. м

 

 Str.Patria nr.6/1
Suprafaţa teren -
0.09 ha
Aria construcţiei -  
114.7 m.p
Aria totala a construcţiei -
184.4 m.p
Volumul cladirii -
782.3 m.c

 

Patria street nr.6/1
Land area - 0.09 ha
Construction area - 114.7 sq.m
The total area of the building - 184.4 sq.m
Building volume - 782.3 c.m

 
5 View Edit Delete
19  Частный дом 9  Casă particulară 9  Private house 9 

Ул.Зона,УТР-6
Площадь  участка - 0.1243 га
Площадь застройки - 89,1 кв. м
Общая площадь здания - 135,7 кв. м
Строительный объем - 677,1 куб. м

 

 Str.Zona UTR-6
Suprafaţa teren -
0.1243 ha
Aria construcţiei -  
89,1 m.p
Aria totala a construcţiei -
135,7 m.p
Volumul cladirii -
677,1 m.c

 

Zona UTR-6 street
Land area -
0.1243 ha
Construction area -
89,1 sq.m
The total area of the building -
135,7 sq.m
Building volume -
677,1 c.m

 
5 View Edit Delete
20  Частный дом 10  Casă particulară 10  Private house 10 

Ул.Ливезилор № 7
Площадь  участка -
0.1250 га
Площадь застройки -
86.2кв. м
Общая площадь здания -
196.3 кв. м
Строительный объем -
732.7 куб. м

 

 Str.Livezilor nr.7
Suprafaţa teren -
0.1250 ha
Aria construcţiei -  
86.2 m.p
Aria totala a construcţiei -
196.3 m.p
Volumul cladirii -
732.7 m.c

 

Livezilor street nr.7
Land area - 0.1250 ha
Construction area - 86.2 sq.m
The total area of the building - 196.3 sq.m
Building volume - 732.7 c.m

 
5 View Edit Delete
21  Частный дом 11  Casă particulară 11  Private house 11 

Картиер локатив лотул № 223
Площадь  участка - 0.07 га
Площадь застройки - 81,5 кв. м
Общая площадь здания - 140.2 кв. м
Строительный объем - 660.15 куб. м

 

 Cartier locativ lotul nr.223
Suprafaţa teren - 0.07 ha
Aria construcţiei -  
81,5 m.p
Aria totala a construcţiei -
140.2 m.p
Volumul cladirii -
660.15 m.c

 

Rezidential area nr.223
Land area - 0.07 ha
Construction area -
81,5 sq.m
The total area of the building -
140.2 sq.m
Building volume -
660.15 c.m

 
5 View Edit Delete
22  Частный дом 12  Casă particulară 12  Private house 12 

Ул.Дечебал № 2
Площадь  участка - 0.16 га
Площадь застройки - 99.7 кв. м
Общая площадь здания - 208.6 кв. м
Строительный объем - 1251.6 куб. м

 

 Str.Decebal nr.2
Suprafaţa teren - 0.16 ha
Aria construcţiei -  
99.7 m.p
Aria totala a construcţiei -
208.6 m.p
Volumul cladirii -
1251.6 m.c

 

Decebal street nr.2
Land area -
0.16 ha
Construction area -
99.7 sq.m
The total area of the building -
208.6 sq.m
Building volume -
1251.6 c.m

 
5 View Edit Delete
23  Частный дом 13  Casă particulară 13  Private house 13 

Ул.Тестемитяну № 8
Площадь  участка - 0.088 га
Площадь застройки - 128.3 кв. м
Общая площадь здания - 115,54 кв. м
Строительный объем - 872,84 куб. м

 

 Str.Testemiteanu nr.8
Suprafaţa teren -
0.088 ha
Aria construcţiei -  
128.3 m.p
Aria totala a construcţiei -
115,54 m.p
Volumul cladirii -
872,84 m.c

 

Testemiteanu street nr.8
Land area -
0.088 ha
Construction area -
128.3 sq.m
The total area of the building -
115,54 sq.m
Building volume -
872,84 c.m

 
5 View Edit Delete
37  Частный дом 15  Casă particulară 15  Private house 15 

Ул.Тома Алимош № 1/1
Площадь  участка - 0.025 га
Площадь застройки - 75,75 кв. м
Общая площадь здания - 113,9 кв. м
Строительный объем - 484,8 куб. м

 

 Str.Toma Alimos nr.1/1
Suprafaţa teren -
0.025 ha
Aria construcţiei -  
75,75 m.p
Aria totala a construcţiei -
113,9 m.p
Volumul cladirii -
484,8 m.c

 

Toma Alimos street nr.1/1
Land area -
0.025 ha
Construction area -
75,75 sq.m
The total area of the building -
113,9 sq.m
Building volume -
484,8 c.m

 
5 View Edit Delete
38  Частный дом 16  Casă particulară 16  Private house 16 

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, как произведения искусства. Исторические цивилизации характеризуются своими архитектурными достижениями. Архитектура позволяет выполняться жизненным функциям общества, в то же время направляет жизненные процессы. Однако архитектура создается в соответствии с возможностями и потребностями людей

 

Opere de arhitectura, este adesea perceput ca un simboluri culturale sau politice, ca opere de artă. Civilizatii istorice sunt caracterizate prin realizările lor arhitecturale.Arhitectura permite pentru funcţiile vitale ale societăţii, în timp ce în acelaşi timp, conduce procesele de viata. Cu toate acestea, arhitectura este creat în conformitate cu abilităţile şi nevoile oamenilor.

 

Architectural work is often perceived as a cultural or political symbols, as works of art. Historical civilizations are characterized by their architectural achievements. The architecture allows for the vital functions of society, while at the same time directs the processes of life. However, the architecture is created in accordance with the abilities and needs of people

 
5 View Edit Delete
41  Частныи дом 17  Casă particulară 17  Private house 17 

Ул.И. Cопротивление № 8
Площадь  участка - 0.07 га
Площадь застройки -
160.9 кв. м
Общая площадь здания - 167.15 кв. м
Строительный объем -
1083.88 куб. м

 

 Str.Rezistentei nr.20/2
Suprafaţa teren - 0.07 ha
Aria construcţiei -  
160.9 m.p
Aria totala a construcţiei -
167.15 m.p
Volumul cladirii -
1083.88 m.c

 

Rezistentei street nr.20/2
Land area - 0.07 ha
Construction area - 160.9 sq.m
The total area of the building - 167.15 sq.m
Building volume - 1083.88 c.m

 
5 View Edit Delete
44  Частныи дом 18  Casă particulară 18  Private house 18 

P.Криулень,MD-4829

Площадь  участка - 0.07 га
Площадь застройки -
144.56 кв. м
Общая площадь здания - 172.88 кв. м
Строительный объем-
971.56 куб. м

 

 R.Criuleni.MD-4829
Suprafaţa teren - 0.07 ha
Aria construcţiei -  
144.56 m.p
Aria totala a construcţiei -
172.88 m.p
Volumul cladirii -
971.56 m.c

 


R.Criuleni.MD-4829 Land area - 0.07 ha
Construction area -
144.56 sq.m
The total area of the building -
172.88 sq.m
Building volume -
971.56 c.m

 
5 View Edit Delete
45  Частныи дом 19  Casă particulară 19  Private house 19 

Ул.Mельница № 32
Площадь  участка - 0.06 га
Площадь застройки -
130.89 кв. м
Общая площадь здания -
172.56 кв. м
Строительный объем -
1040.0 куб. м

 

 Str.Morii nr.32
Suprafaţa teren - 0.06 ha
Aria construcţiei -  
130.89 m.p
Aria totala a construcţiei -
172.56 m.p
Volumul cladirii -
1040.0 m.c

 

Morii street nr.32
Land area - 0.06 ha
Construction area -
130.89 sq.m
The total area of the building -
172.56 sq.m
Building volume -
1040.0 c.m

 
5 View Edit Delete
47  Частныи дом 21  Casa de locuit 21  Private house 21 

Улю Mузическу № 59
Площадь  участка -
0.3326 га
Площадь застройки -
94.5 кв. м
Общая площадь здания -
122.90 кв. м
Строительный объем - 651.0
5 куб. м

 

Str.Muzicescu nr.59
Suprafaţa teren -
0.3326 ha
Aria construcţiei -  
94.5 m.p
Aria totala a construcţiei -
122.90 m.p
Volumul cladirii -
651.05 m.c

 

Muzicescu street nr.59
Land area - 0.3326 ha
Construction area - 94.5 sq.m
The total area of the building - 122.90 sq.m
Building volume - 651.05 c.m

 
5 View Edit Delete
52  Частныи дом 22   Casa de Locuit 22  Private House 22 

Ул. Михай Витязул № 147
г. Чимишлия
Площадь  участка - 0.015 га
Площадь застройки - 196.2 кв.м
Общая площадь здания - 126.1 кв.м
Строительный объем - 919.86 куб.м


 

 

 

 

 

 

 

Str. Mihai Viteazu nr.147
or. Cimislia
Suprafaţa teren - 0.015 ha
Aria construcţiei -   196.2 m.p
Aria totala a construcţiei - 126.1 m.p 
Volumul cladirii - 919.86 m.c

 

147 Mihai Viteazu str.
City of Cimislia
Land area - 0.015 ha 
Construction area - 196.2 sq.m
Total area of the building - 126.1 sq.m
Building volume - 919.86 c.m

 
5 View Edit Delete
54  Частныи дом 23  Casa de Locuit 23  Private House 23 

г. Чимишлия
Площадь  участка - 0.015 га
Площадь застройки - 245.4 кв.м
Общая площадь здания - 335.8 кв.м
Строительный объем - 938.8 куб.м

 

or. Cimislia
Suprafaţa teren - 0.015 ha
Aria construcţiei -   245.4 m.p
Aria totala a construcţiei - 335.8 m.p 
Volumul cladirii - 938.8 m.c

 

City of Cimislia
Land area - 0.015 ha 
Construction area - 245.4 sq.m
Total area of the building - 335.8 sq.m
Building volume - 938.8 c.m

 
5 View Edit Delete
55  Частныи дом 24  Casa de Locuit 24  Private House 24 

Ул. Тестемицану № 122
г. Дрокия
Площадь  участка - 0.005 га
Площадь застройки - 201.6 кв.м
Общая площадь здания - 432.2 кв.м
Строительный объем - 1690 куб.м

 

Str-la Testimitianu nr 122
or. Drochia
Suprafaţa teren - 0.005 ha
Aria construcţiei -   201.6 m.p
Aria totala a construcţiei - 432.2 m.p 
Volumul cladirii - 1690 m.c

 

Str-la 3 Testimitianu nr 122
City of Durlesti
Land area - 0.005 ha 
Construction area - 201.6 sq.m
Total area of the building - 432.2 sq.m
Building volume - 1690 c.m

 
5 View Edit Delete
56  Частныи дом 25  Casa de Locuit 25  Private House 25 

Ул. Примэверий № 147
г. Чимишлия
Площадь  участка - 0.006 га
Площадь застройки - 132.7 кв.м
Общая площадь здания - 236.6 кв.м
Строительный объем - 690 куб.м

 


 

Str. Primaverii nr. 56
or. Cimislia
Suprafaţa teren - 0.006 ha
Aria construcţiei -   132.7 m.p
Aria totala a construcţiei - 236.6 m.p 
Volumul cladirii - 690 m.c

 

56 Primaverii Str.
City of Cimislia
Land area - 0.006 ha 
Construction area - 132.7 sq.m
Total area of the building - 236.6 sq.m
Building volume - 690 c.m

 
5 View Edit Delete
57  Частныи дом 26  Casa de Locuit 26  Private House 26 

Село Кэприана
Площадь  участка - 0.014 га
Площадь застройки - 203.6 кв.м
Общая площадь здания - 177.3 кв.м
Строительный объем - 1073.1 куб.м

 

S. Căpriana
Suprafaţa teren - 0.014 ha
Aria construcţiei - 203.6 m.p.
Aria totala a construcţiei - 177.3 m.p.
Volumul cladirii - 1073.1 m.c.

 

Village of Capriana.
Land area - 0.014 ha 
Construction area - 203.6 sq.m
Total area of the building - 177.3 sq.m
Building volume - 1073.1 c.m

 
5 View Edit Delete
58  Частныи дом 27  Casa de Locuit 27  Private House 27 

Ул. Михай Витязул № 147
Село Гратиешть
Площадь  участка - 0.065 га
Площадь застройки - 175 кв.м
Общая площадь здания - 467 кв.м
Строительный объем - 1500 куб.м

 

Str. Sfînta Treime nr.36/2
Comuna Grătiești
Suprafaţa teren - 0.065 ha
Aria construcţiei - 175 m.p
Aria totala a construcţiei - 467 m.p 
Volumul cladirii - 1500 m.c

 

36/2 Sfinta Treime str.
Village of Gratiesti
Land area - 0.065 ha 
Construction area - 175 sq.m
Total area of the building - 467 sq.m
Building volume - 1500 c.m

 
5 View Edit Delete
64  Частныи дом 28  Casa de Locuit 28  Private House 28 

Ул. Александр Чел Бун № 98
Город Чимишиля
Площадь  участка - 0.06 га
Площадь застройки - 114.3 кв.м
Общая площадь здания - 131 кв.м
Строительный объем - 782.4 куб.м

 

Str. Alexandru Cel Bun nr.98
or. Cimișlia
Suprafaţa teren - 0.06 ha
Aria construcţiei - 114.3 m.p
Aria totala a construcţiei - 131 m.p 
Volumul cladirii - 782.4 m.c

 

98 Alexandru Cel Bun str.
Cimislia City
Land area - 0.06 ha 
Construction area - 114.3 sq.m
Total area of the building - 131 sq.m
Building volume - 782.4 c.m

 
5 View Edit Delete
72  Частныи дом 29  Casa de Locuit 29  Private House 29        5 View Edit Delete
75  Частныи дом 30  Casa de Locuit 30  Private House 30        5 View Edit Delete
77  Частныи дом 31  Casa de locuit 31  Private House 31        5 View Edit Delete
78  Частныи дом 32  Casa de locuit 32  Private House 32        5 View Edit Delete
28  Многофункциональный Комплекс,гор.Кишинев  Сomplex Polivalent,or.Chișinău  Multifunctional Complex,city.Chisinau        9 View Edit Delete

Page 1 of 1, showing 74 records out of 74 total, starting on record 1, ending on 74

<< previous | | next >>